УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ В ЗАСТАВНІВСЬКОМУ РАЙОНІ

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

Служба за контрактом – не перешкода

для отримання “військової” пенсії

 

       З 7 січня 2017 року набули чинності зміни, внесені до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.

Даними змінами передбачено, що пенсіонерам з числа військовослужбовців, особам начальницького і рядового складу, що мають право на пенсію за згаданим вище Законом, у разі прийняття їх на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, органів та підрозділів цивільного захисту під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, виплата пенсій не буде припинятися.           Після їх звільнення із служби  пенсійне забезпечення  здійснюватиметься з урахуванням додаткової вислуги років від часу призову їх на військову службу до дня фактичного звільнення. Якщо ж новий розмір пенсії буде нижчим за розмір, який вони отримували раніше, виплата буде проводитись у попередньо призначеній сумі.

Зважаючи на викладене, починаючи з 7 січня цього року, “військові” пенсії виплачуються особам, які уклали контракт, у тому числі і новий контракт під час особливого періоду, незалежно від терміну, на який його укладено.

 

        Відповіді на свої запитання щодо пенсійного забезпечення можна отримати через «Контакт – центр», що працює в управлінні пенсійного забезпечення військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, зателефонувавши за номером 51-83-01 або на контакт voenpens.chernivtsy в мережі Skype  з понеділка по четвер з 9.00 до 18.00 год., у п’ятницю – з 9.00 до 16.45 год. з перервою на час обіду з 13.00 до 13.45 год.

 

Особливості призначення разової грошової допомоги

працівникам освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, спортсменам та артистам

 

       Починаючи з жовтня 2011 року Законом України "Про загальнообов΄язкове державне пенсійне страхування" передбачено виплату грошової допомоги, яка не підлягає оподаткуванню, в розмірі десяти місячних пенсій станом на день її призначення працівникам, які працюють в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право  на пенсію за вислугу років відповідно до пунктів "е", "є" та "ж" статті 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення". До числа таких осіб відносяться, наприклад:

- працівники освіти, зокрема, вчителі шкіл, вихователі дошкільних навчальних закладів, викладачі та майстри виробничого навчання училищ, коледжів і технікумів, а також директори, їх заступники та завідуючі таких закладів освіти;

- лікарі, медичні сестри та фельдшери медичних закладів;

- майстри спорту, які перебували у складі збірних команд України;

- артисти театрально-концертних закладів.

Грошова допомога надається при виконанні наступних умов:

- якщо пенсія за віком відповідно до Закону України "Про загальнообов΄язкове державне пенсійне страхування" призначається після  1 жовтня 2011 року;

- якщо на день досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 зазначеного     Закону, особа працювала в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право не пенсію за вислугу років;

- якщо страховий стаж на зазначених вище посадах становить 35 років для чоловіків, 30 років для жінок;

- якщо до цього особа не отримувала будь-яку пенсію.

    Порядок обчислення страхового стажу, що дає право на призначення грошової допомоги, та її виплати затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1191, а також відповідними переліками посад і закладів.

Для визначення розміру грошової допомоги враховується місячний розмір пенсії за віком, обчислений відповідно до статей 27 і 28 Закону України "Про загальнообов΄язкове державне пенсійне страхування", станом на день її призначення.

Отже, грошова допомога працівникам освіти, охорони здоров'я і соціального захисту, а також спортсменам і артистам призначатиметься при дотриманні всіх умов, які визначають право на виплату такої допомоги. У випадку, якщо на день досягнення пенсійного віку особа не працюватиме на відповідній посаді, або в разі відсутності необхідного спеціального стажу на день призначення пенсії за віком чи якщо раніше призначалась пенсія, наприклад, за вислугу років, то право на отримання грошової допомоги така особа не матиме.

     Для визначення права на грошову допомогу громадяни можуть звертатись до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання завчасно, до досягнення пенсійного віку. Спеціалісти пенсійної служби на підставі трудової книжки попередньо розрахують наявний спеціальний стаж, повідомлять про перелік документів, необхідних для призначення пенсії за віком та визначення права на виплату грошової допомоги. В разі необхідності, пенсійна служба надасть допомогу у витребуванні документів, яких не вистачає для призначення пенсії та грошової допомоги, зокрема, за періоди роботи в іншихмісцевостях.

Про особливості пенсійного забезпечення

громадян України, які працювали в Молдові та Білорусі

 

       Багато громадян України свого часу працювали на територіях союзних республік, зокрема в Молдові та Білорусі, причому як до моменту розпаду СРСР, так і після здобуття Україною незалежності. У зв’язку з цим, постає питання: яким чином будуть враховуватись стаж та заробітна плата, набуті на території цих держав, при призначені пенсії в Україні.

    Перш за все, потрібно зазначити, що пенсійне забезпечення громадян України і громадян Республіки Молдови та Республіки Білорусь, а також членів їх сімей регулюється міжнародними угодами, укладеними між Урядом України та Урядами цих держав. Зокрема Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення, що діє з 19.11.1996 та Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення, що діє з 11.02.1997.

   Відповідно до вказаних вище Угод пенсійне забезпечення громадян України, Молдови та Білорусі здійснюється по законодавству тієї держави, на території якої вони постійно проживають.

Документом, що підтверджує постійне проживання в Україні є паспорт громадянина України (або тимчасова посвідка на постійне проживання). 

      В разі переселення пенсіонера з Молдови чи Білорусі до України на постійне місце проживання виплата пенсії за попереднім місцем проживання припиняється у відповідності із законодавством кожної з держав. За новим місцем проживання пенсіонера пенсія призначається із місяця, наступного за місяцем припинення виплати пенсії за попереднім місцем проживання, але не більше ніж за шість місяців до місяця прописки або отримання виду на проживання, у випадку переселення з Молдови, та не більше ніж шість місяців до місяця звернення за пенсією, у випадку переселення з Білорусі.

   В разі якщо призначений за попереднім місцем проживання вид пенсії не передбачений законодавством України, виплата пенсії здійснюється державою, яка призначила пенсію, до виникнення права на пенсію в Україні.

При призначенні пенсії в Україні зараховується весь трудовий (страховий) стаж, набутий як на території Молдови так і на території Білорусі, в тому числі і той, що дає право для призначення пенсій на пільгових умовах та за вислугу років.

Зарахування стажу провадиться за даними трудової книжки та на підставі інших документів про стаж, виданих в установленому порядку.

    Заробітна плата для обчислення пенсії враховується за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд, незалежно від перерв, набутого як на території Молдови так і на території Білорусі до 01.01.1992, та за весь страховий стаж, набутий в Україні починаючи з 01.07.2000.

     Для осіб, які після переселення з Молдови та Білорусі до України не працювали, розмір пенсії обчислюється із середньої заробітної плати працівника відповідної професії і кваліфікації, який зайнятий аналогічною діяльністю на час призначення пенсії в Україні.

     Крім того, у разі неможливості визначення середнього заробітку у вищенаведеному порядку, для осіб які переселились з Молдови, розмір пенсії може бути обчислений із середньої заробітної плати, яка склалася на час призначення пенсії на території України.

 

      Додатково слід зазначити, що необхідні для пенсійного забезпечення документи, видані у встановленому порядку на території Республіки Молдови та Республіки Білорусь, приймаються органами Пенсійного фонду України без легалізації. Документи, які потребують перекладу, приймаються в перекладі, засвідченому нотаріально. 

 

Про зміни у призначенні пенсій особам, які брали участь в АТО

 

     Прикінцевими положеннями Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” передбачено право на призначення дострокової пенсії за віком військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях, а також тим, що стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов'язку.

    Право дострокового виходу на пенсію за віком поширене також на дружин (чоловіків), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьків військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов'язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку.

З 6 лютого 2017 року набуває чинності Закон України № 1683-VIII від 18.10.2016 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників проведення антитерористичної операції", згідно з яким розширено перелік осіб, які мають право на призначення дострокової пенсії за віком відповідно до Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”.

        Зокрема, право на призначення дострокової пенсії за віком після набуття чинності згаданим  Законом матимуть:

- військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь в антитерористичній операції в районах її проведення, а також ті, які стали інвалідами внаслідок захворювання, пов'язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення;

- дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) у період проходження військової служби (виконання службових обов'язків) чи після звільнення із служби, але внаслідок захворювання, пов'язаного з безпосередньою участю в антитерористичній операції в районах її проведення;

- особи, які у складі добровольчих формувань брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

- особи, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу або діяли у взаємодії з Збройними Силами України, Міністерством внутрішніх справ України, Національною поліцією, Національною гвардією України та іншими утвореними відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів. Члени сімей таких осіб у випадку, якщо учасник АТО загинув (пропав безвісти), помер внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції.

- особи з числа резервістів, військовозобов'язаних, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції. Члени їх сімей, у випадку, якщо такі особи загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції.

Звертаємо увагу, що дострокова пенсія за віком зазначеній вище категорії осіб призначається після досягнення чоловіками 55 років, жінками - 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок.

          Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників проведення антитерористичної операції"розширено також коло осіб, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника за нормами Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”  зі зниженням пенсійного віку.

      Призначити таку пенсію не раніше як за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” зможуть, починаючи з 6 лютого 2017 року, як жінки так і  чоловіки (якщо вони не вступили у повторний шлюб) та батьки військовослужбовців, осіб, що мають право на пенсію за цим Законом, які загинули, померли чи пропали безвісти в період проходження служби або померли після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов'язків військової служби (службових обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи чи виконанням інтернаціонального обов'язку, безпосередньої участі в антитерористичній операції в районах її проведення. 

 

Умійте захистити свої права на повноцінний

соціальний захист, гарантовані вам державою !

 

     З метою підвищення рівня обізнаності громадян  з основними  змінами  в чинному законодавстві про працю, які відбулися з 01.01.2017, та  захисту прав застрахованих осіб на повноцінний соціальний захист, управління Пенсійного фонду України в Заставнівському районі повідомляє наступне.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. № 1774-VIII , який вніс  зміни до статей 95 та 96  Кодексу законів України про працю, а також до статей 3, 3.1,6 Закону про оплату праці від 24.03.1995 № 108/95-ВР,  мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці,  величина  якої встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах.

      До 01.01.2017 мінімальна зарплата визначалася як розмір заробітної плати за просту некваліфіковану працю, нижче якого не могла провадитися оплата,  оскільки до мінімальної заробітної плати не включалися доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати, але вже з  2017 року цю норму виключено. При цьому заробітна плата, як і раніше, підлягатиме індексації у встановленому законодавством порядку.

     Згідно нових норм у чинному законодавстві, розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати, який відповідно до Закону України про Держбюджет 2017 від 21.12.2016 № 1801-VIII, з 01 січня 2017 року визначений  в сумі  3200 грн.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуватимуться доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

Якщо ж нарахована зарплата за виконану місячну норму праці є нижчою за розмір мінімальної зарплати, тоді роботодавець має провести доплату до рівня мінімальної зарплати, яку слід виплачувати щомісяця одночасно з виплатою зарплати.

Якщо розмір зарплати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної зарплати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.

     У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Отож, зважаючи на вищевикладене, звертаємось як до страхувальників, так і до застрахованих осіб: мінімальна зарплата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності та господарювання, а також для  фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці. Відповідно, роботодавці повинні забезпечувати виконання норм  чинного законодавства про працю та дбати про соціальний захист найманих працівників,  які в свою чергу, повинні вміти  відстояти  та захистити ці права. Ефективними способами захисту порушених прав застрахованих осіб, залишаються інформування профспілкових організацій, а також звернення до державних компетентних служб та органів як місцевого рівня, так і включаючи Урядову “гарячу лінію” та “гарячу лінію” Міністерства соціальної політики України.

 

     В цьому контексті, особливо застерігаємо тих працівників, які все ще погоджуються працювати без заключення офіційних трудових угод та отримувати заробітну плату в “конверті”. Не ведіться на “доброзичливі” пропозиції від своїх недобросовісних роботодавців та не дайте себе ошукати ! Пам’ятайте,  що  “тіньова” заробітна плата сьогодні – це ваша втрачена пенсія завтра! Якщо ви дійсно дбаєте про своє майбутнє та прагнете до гідного матеріального забезпечення при досягненні пенсійного віку, коли часто єдиним джерелом існування стає пенсія – умійте захистити себе та свої права гарантовані державою !

 

Боржників до бюджету Пенсійного фонду

  – на громадський осуд !

 

        На сьогоднішній день досить актуальним залишається питання  заборгованості зі сплати страхових внесків та інших платежів до Пенсійного фонду України, що в свою чергу негативно впливає на наповнення бюджету Пенсійного фонду, і відповідно на забезпечення своєчасного фінансування пенсійних виплат.

Так, станом на 01.01.2017 загальна заборгованість з платежів до Пенсійного фонду, яка обліковується в управлінні складає 98,7 тис.грн.  

Єдиним боржником по сплаті страхових внесків (доплата до мінімального страхового внеску за 2010 рік), залишається фізична особа-підприємець Велущак Дмитро Миколайович, житель с.Горішні Шерівці, за яким вже більше 5-ти років обліковується  борг в сумі 1,1 тис. грн.

    Довготривала заборгованість по сплаті штрафних санкцій та пені в сумі 3,4 тис. грн. обліковується також за ТОВ”Одайське” (керівник Піндус Еллада Ярославівна), яке тривалий час не веде фінансово-господарську діяльність та неможливо встановити місце перебування його керівника.

    Окремої уваги потребує питання погашення заборгованості по відшкодуванню фактичних витрат на виплату та доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах, окремими підприємствами сільськогосподарської галузі. Заборгованість по зазначених платежах  продовжує щомісяця зростати, і  станом на 01.01.2017  склала 94,2 тис.грн.

З них:

1        . ТОВ “Заставна–М” - (голова ліквідаційної комісії Шлемко Василь Васильович),   сума боргу 7,2 тис.грн.

2.      СВК “Калинівка”  -  (голова ліквідаційної комісії Новак Микола Олексійович), сума боргу  68,2 тис. грн.

3.      ТОВ “Онут” - (директор  Ковалюк Микола Васильович), сума боргу 18,8 тис.грн.

 

          Щоправда, слід зазначити, що всівказані підприємства тривалий час не ведуть фінансово-господарську діяльність та фактично перебувають у стадії ліквідації, але це не позбавляєїх керівників та голів ліквідаційних комісій обов’язку погашення наявної заборгованості. 

        Тому, враховуючи вищезазначене, посадовим особам підприємств-боржників необхідно знаходити всі шляхи та методи для можливості сплати  заборгованості до бюджету Пенсійного фонду України. Важливо пам’ятати, що кожна гривня сплачена до Пенсійного фонду сьогодні -   є важливим гарантом  своєчасної виплати  пенсій  завтра !   

 

 

 

Зарплата „ в конвертах” – це прямий шлях до злиденної старості

 

    Одним із приорітетних завдань, що стоять на порядку денному перед органами Пенсійного фонду України  -  є протидія нелегальній зайнятості, що становить пряму загрозу соціальному захисту громадян.   

   На сьогоднішній день, ще чимало роботодавців просто ігнорують вимоги чинного законодавства щодо гарантованого  рівня мінімальної заробітної плати найманим працівникам, а часто і взагалі  не  декларують їх  оплату праці. Бажаючи уникнути зайвих на думку роботодавця витрат, виплачують працівникам зарплату в “конвертах”.  Але так звані  „тіньові” заробітки, тягнуть за собою  дость важкі налідки як сьогодні, так і в майбутньому. Адже таке явище - це тимчасове благо, бо насправді, погоджуючись на отримання заробітної плати в “конверті”,  працівники  наражають себе  на  наступні  ризики :

-  у них  не буде правана охорону праці,  на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань,  і  як наслідок -  права на отримання страхових виплат у разі травмувань чи професійних захворювань;

- після звільнення, вони не матимуть  змоги зареєструватись в центрі зайнятості  та отримувати відповідну грошову допомогу;

- вони позбавляються  права на оплату тимчасової непрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною;

- вони не будуть мати  права на достроковий вихід на пенсію (якщо робота пов'язана з шкідливими умовами праці);

-  таких працівників  можуть звільнити у будь - який момент, без виплати вихідної допомоги, а можливо, і без оплати за виконану роботу. Бо отримати належний під час звільнення розрахунок в переважній більшості випадків  складно,афакт перебування в трудових відносинах з роботодавцем доведеться доводити у суді з допомогою свідків.

-  вони позбавляють себе повноцінного страхового стажу та відповідно, права на гідну пенсію в майбутньому.  

    Окрема категорія громадян ше й  досі вважає, що запис  в трудовій книжці дасть їм можливість в майбутньому одержувати пенсію в повному обсязі незважаючи на величину набутого страхового стажу, але це не так. Адже органи Пенсійного фонду України проводять персоніфікацію кожної застрахованої особи та ведуть особові рахунки по сплаті внесків  по кожному платнику починаючи з 2000 року. Таким чином, відсутність позначок про сплачені внески до Пенсійного фонду за конкретно взятий період – буде означати  відсутність зарахуванння такого періоду до страхового стажу застрахованої особи.

 

Шановні громадяни не будьте байдужими до власного майбутнього!  Роботодавцям  необхідно  пам’ятати про соціальну відповідальність перед суспільством, а найманим працівникам - розуміти, що зарплата „в конверті” значно зменшує розмір майбутньої пенсії.

 

У  Пенсійному фонді діє мережа дистанційних послуг

 

Багато корисної інформації з питань пенсійного забезпечення можна отримати на  Веб-порталі Пенсійного Фонду України –  http://portal.pfu.gov.ua та на сайті Головного управління Пенсійного фонду в Чернівецькій області – http://pfu-cv.gov.ua

Для жителів Заставнівського  району консультації з питань пенсійного забезпечення можна отримати за  Скайп-адресою – pens_zast_pfu

 

або за телефоном   «гарячої лінії» ­­­­–  22881.

 

З 1 січня ще не запроваджено

накопичувальну систему пенсійного страхування

 

   Деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що з січня 2017 року запроваджена накопичувальна пенсійна система. Втім слід зазначити, що згідно з чинними нормативно-законодавчими актами з 1 січня 2017 року накопичувальна система ще не запроваджена і публікації з цього приводу не мають правового підґрунтя.

Відповідно до статті 2 Закону України від 09.07.2003 N 1058-IV «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» система пенсійного забезпечення в Україні складається з трьох рівнів.

   Перший рівень- солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - солідарна система), що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених цим Законом.

     Другий рівень- накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (далі - накопичувальна система пенсійного страхування), що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді або у відповідних недержавних пенсійних фондах - суб'єктах другого рівня системи пенсійного забезпечення та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом.

    Третій рівень- система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення.

Запровадження накопичувальної системи та перерахування страхових внесків до Накопичувального фонду може бути здійснене лише після виконання ряду умов, передбачених зазначеним законом, зокрема:

– збалансованості бюджету Пенсійного фонду відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;

–прийняття законодавчих актів, необхідних для функціонування накопичувальної системи пенсійного страхування.

 

 

 

До уваги роботодавців, голів ліквідаційних

комісій підприємств та арбітражних керуючих

 

      Управління Пенсійного фонду України  в Заставнівському районі наголошує, що одними з основних складових розрахунку пенсії є страховий стаж та заробітна плата застрахованої особи. Зокрема, для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв. При цьому, врахування заробітної плати за періоди роботи по 30 червня 2000 року провадиться на підставі довідки про заробітну плату, яка береться до уваги для розрахунку пенсії виключно за умови підтвердження її первинними документами.

Така довідка видається згідно з встановленою формою на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, із зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то довідки про заробітну плату видаються правонаступником цих підприємств, установ чи організацій або архівними установами.

    А це означає, що у зв’язку з необхідністю підтвердження первинними документами відомостей про заробітну плату, які надаються для призначення (перерахунку) пенсій, велике значення для реалізації конституційного права громадян на пенсійне забезпечення має дотримання роботодавцями, ліквідаторами та арбітражними керуючими вимог щодо збереження архівних документів та порядку їх передачі до архівних установ у випадку ліквідації, банкрутства, реорганізації підприємств, установ та організацій.

Враховуючи зазначене, звертаємось до керівників підприємств, установ, організацій, а також осіб, які виконують їх обов’язки, та закликаємо подбати про майбутнє пенсійне забезпечення працівників, забезпечивши належне збереження первинних документів про стаж, нараховану та виплачену заробітну плату та, за потреби, своєчасну їх передачу до архівних установ. І наголошуємо, що недотримання цих вимог порушує права громадян на отримання ними належного пенсійного забезпечення.

 

Вимога сьогодення - додержання трудових прав працівників та легалізація заробітної плати

 

Для Пенсійного фонду легалізація заробітної плати є не лише джерелом наповнення бюджету, кошти якого  витрачаються на фінансування пенсій та грошової допомоги, а в першу чергу - це захист прав застрахованих осіб !

Застосування нелегальних схем виплати заробітної плати перешкоджає проведенню соціальних реформ та негативно впливає на добробут кожного мешканця нашої області.

Відповідно до чинного пенсійного законодавства встановлена пряма залежність розмірів пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого сплачено єдиний соціальний внесок. Тобто, до страхового стажу при виході на пенсію зараховують лише ті періоди, за які повністю сплачені внески із заробітної плати не менше мінімального розміру.

З січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати підвищено до рівня 3200 грн. При обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та надурочний час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

У випадку, коли працівнику встановлені доплати за роботу у шкідливих умовах праці, зазначені доплати мають виплачуватись понад розмір мінімальної заробітної плати

Тож звертаємо увагу роботодавців на недопустимість „зрівнялівки” в розмірах заробітної плати, необхідність забезпечення диференціації заробітної плати працівників, які отримують її  на рівні мінімальної, за рахунок встановлення доплат, надбавок, премій залежно від складності, відповідальності  та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.

Щодо працюючих осіб – пам’ятайте, що одержуючи зарплату в «конверті», ви сприяєте роботодавцю у порушенні законодавства та позбавляєте себе гідної пенсії в майбутньому, оскільки низька заробітна плата передбачає низький коефіцієнт заробітку, який враховується при обчисленні пенсії. Отримуючи заробітну плату в “конверті” – ви маєте забезпечене сьогодення, але ризикуєте своїм майбутнім!

 

Управління платежів до пенсійної системи

та захисту прав застрахованих осіб

і контрольно-перевірочної роботи

Головного управління Пенсійного фонду України

в Чернівецькій області

 

ЗВЕРНЕННЯ

 

обласної тристоронньої ради з координації діяльності

Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, Федерації роботодавців Чернівецької області та Чернівецької обласної ради профспілок до керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців та громадян працездатного віку

 

03 лютого 2017 р.                                                                                   м. Чернівці

 

 

 

Шановні мешканці краю!

Одержуючи зарплату в «конверті», ви стаєте учасниками порушення законодавства України та позбавляєте себе гідної пенсії в майбутньому, а ваша згода на «мінімалку» передбачає мінімальний коефіцієнт заробітку, який враховується при обчисленні пенсії.

Проблеми тіньової заробітної плати, як і тіньової зайнятості, не тільки в тому, що бюджет недоотримує кошти у вигляді несплачених податків та відрахувань до Пенсійного фонду, а й в тому, що використання найманої праці без оформлення трудових відносин та виплата заробітної плати нелегально містять в собі багато негативних моментів, і перш за все - це втрата страхового стажу для призначення пенсії, позбавлення працівників права на отримання виплат в разі тимчасової втрати працездатності, допомоги у разі отримання  травми на виробництві, втрата права на оплачувану відпустку.

Ваше майбутнє-у ваших руках! Не варто розраховувати на гідний розмір пенсійної виплати при задекларованій мізерній заробітній платі! Проявіть свою чітку громадянську позицію – вимагайте від своїх роботодавців гідної оплати праці з  прозорим її декларуванням!

Пам’ятайте, що отримуючи заробітну плату в «конверті» - ви забезпечуєте сьогодення, але ризикуєте своїм майбутнім. Не дозволяйте себе обманювати! Наполягайте на укладенні трудових угод, колективних договорів, на виплаті легальної заробітної плати!

Відстоюйте свої права не поодинці, а спільно, усім колективом!

 

Шановні роботодавці!

 

Підвищуючи легальну заробітну плату найманим працівникам, ви дбаєте не тільки про їх добробут сьогодні, а й в майбутньому - про їх пенсійне забезпечення!

Не допускайте «зрівнялівки» в розмірах заробітної плати, яку отримують ваші працівники на рівні мінімальної. Забезпечте її диференціацію через колективні договори за рахунок встановлення доплат, надбавок, премій залежно від складності, відповідальності  та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.

Офіційне працевлаштування, виплата заробітної плати легально є, в першу чергу, гарантією соціального захисту найманих працівників, кадрової стабільності та налагодженої роботи всіх учасників трудового процесу з метою досягнення позитивного результату, це захистить ваш бізнес від штрафних санкцій за порушення норм чинного законодавства.

Подбайте про свій позитивний імідж, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків!

          

Шановні профспілкові активісти!

 

Принципово відстоюйте трудові, соціально-економічні права та інтереси членів профспілки шляхом вдосконалення колективно-договірних відносин посиленням контролю за створенням належних умов праці, офіційним оформленням трудових договорів, легальними виплатами заробітної плати не нижче мінімального рівня. Дбайте про кадрову стабільність та злагоджену роботу усіх учасників трудового процесу. Лише спільними зусиллями, пам’ятаючи, що роботодавець та найманий працівник є партнерами у розбудові незалежної України, ми зможемо досягти результативності з питань легалізації зайнятості та  детінізації заробітної плати.

 

 

Начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

Голова Чернівецької обласної ради профспілок

Голова Федерації роботодавців Чернівецької області

         М.Романів

В.Шкварковський

М.Бузинський

 

Стан наповнення бюджету Пенсійного фонду в області

 

      За І квартал 2017 року до бюджету Пенсійного фонду в Чернівецькій області надійшло власних доходів у сумі 389,8 млн.грн., що на 44,1% більше надходжень за аналогічний період 2016 року. Власних доходів, адміністрування яких здійснюють органи Пенсійного фонду, мобілізовано в сумі 4,5 млн.грн., що на 13,6% більше, ніж надійшло за січень-березень минулого року.

    З метою здійснення своєчасних виплат пенсіонерам області та захисту прав застрахованих осіб, органами Пенсійного фонду України в області вживаються заходи для забезпечення надходжень власних доходів до бюджету Фонду, які спрямовані на роботу з платниками щодо сплати поточних зобов’язань, погашення заборгованості з платежів та інформування органів влади і контролюючих органів щодо мінімізації роботодавцями заробітної плати найманим працівникам.

       Фінансово-економічне управління Головного  управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.

 

Про пенсію потрібно подбати заздалегідь

Кожному майбутньому пенсіонеру варто заздалегідь подбати про підготовку документів для призначення пенсії.

Для цього за декілька місяців до досягнення пенсійного віку необхідно звернутися до органів Пенсійного фонду за місцем проживання щодо отримання відповідної консультативної допомоги. Фахівці пенсійної служби проінформують про порядок та час звернення за пенсією, нададуть перелік документів, необхідних для призначення пенсії, проведуть попередню правову експертизу їх змісту та належного оформлення, а також, в разі потреби, направлять запити щодо витребування потрібних довідок. Попередня правова оцінка пенсійної документації дозволить вчасно виявити та усунути недоліки в документах, зібрати всі необхідні дані до виникнення права на пенсію. Завчасне звернення до органів Пенсійного фонду сприятиме реалізації права на пенсійне забезпечення.

Нагадуємо майбутнім пенсіонерам, що законодавством передбачена можливість подання заяви про призначення пенсії за місяць до досягнення пенсійного віку.

Прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

 

Переплату пенсії легше попередити, ніж потім її утримувати

Для попередження та виявлення переплат пенсій щомісяця фахівці органів Фонду в області звіряють дані персоніфікованого обліку про застрахованих (працюючих) осіб із даними бази одержувачів пенсій.

При цьому щоразу виявляється значна кількість працюючих пенсіонерів, котрим через замовчування про працевлаштування про працевлаштування безпідставно виплачувалися пенсія, надбавки, підвищення до пенсії або нараховувалася індексація до пенсії.

Шановні пенсіонери!

Просимо відповідально ставитися до свого обов’язку – повідомляти органи Фонду в області про працевлаштування (в тому числі, заняття підприємницькою діяльністю), зміну місця проживання та інші обставини, що можуть вплинути на розмір пенсії. Адже легше попередити безпідставне одержання Вами пенсійних виплат, ніж утримувати суми переплат.

Прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

 

Переваги користування Веб-порталом Пенсійного фонду

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області нагадує про зручну можливість здійснювати постійний контроль за даними, що впливають на Ваші пенсійні права, зручно і оперативно взаємодіяти з органами Пенсійного фонду України, дистанційно отримувати послуги, які раніше вимагали особистого звернення до управління.

Принциповою відмінністю від попередніх форм інформування через Інтернет є той факт, що Веб-портал надає електронні послуги кожній особі індивідуально. Портал працює з дотриманням вимог до захисту персональних даних.

Електронні послуги, які може отримати користувач на порталі після відповідної реєстрації: отримання інформації з персоніфікованого обліку (для працюючих громадян); отримання інформації про стан розрахунків платників з Пенсійним фондом України (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців); формування запитів на попередню підготовку документів; отримання інформації зі своєї пенсійної справи (для пенсіонерів) та інше.

Для того, щоб скористатися можливостями Веб-порталу, достатньо лише одного разу завітати до управління Фонду за місцем проживання для реєстрації. Це необхідно зробити для захисту Ваших персональних даних. Детальніше про правила користування Веб-порталом електронних послуг та порядок реєстрації на ньому можна дізнатись безпосередньо на Веб-порталі або в територіальному органі Пенсійного фонду України.

Багато корисної інформації з питань пенсійного забезпечення можна отримати також у відкритому доступі (без реєстрації) на Веб-порталі.

Тож, шановні громадяни, закликаємо Вас скористатися перевагами, які надає Веб-портал електронних послуг вже зараз та заздалегідь потурбуватися про свою майбутню пенсію! (http://portal.pfu.gov.ua).

 

Прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

 

Шановні роботодавці! Правильно формуйте звітність!

Актуальним питанням пенсійного забезпечення громадян є накопичення в Пенсійному фонді України інформації про стаж, заробітну плату та сплачені внески за кожну застраховану особу, що є підтвердженням участі людини в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Проте, мають місце випадки, коли роботодавці допускають помилки у звітності, що вноситься до Реєстру застрахованих осіб, що призводить до втрати страхового стажу застрахованими особами та порушення їх конституційного права на його зарахування.

Пенсійна служба краю звертається до роботодавців: правильно формуйте звітність! Адже подання звітності з помилками та не виправлення цих помилок, приводить до того, що інформація про заробіток (дохід), стаж, періоди трудових відносин, сплату внесків, в розрізі їхніх працівників, не потрапляє до їх персональних карток, а це є порушенням права громадянина на гідну пенсію в майбутньому!

Прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

 

Вимога сьогодення - додержання трудових прав працівників та легалізація заробітної плати

Для Пенсійного фонду легалізація заробітної плати є не лише джерелом наповнення бюджету, кошти якого  витрачаються на фінансування пенсій та грошової допомоги, в першу чергу - це захист прав застрахованих осіб!

Застосування нелегальних схем виплати заробітної плати перешкоджає проведенню соціальних реформ та негативно впливає на добробут кожного мешканця нашої області.

Відповідно до чинного пенсійного законодавства встановлена пряма залежність розмірів пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого сплачено єдиний соціальний внесок (з 01.01.2017 єдиний соціальний внесок 704 грн.) Тобто, до страхового стажу при виході на пенсію зараховують лише ті періоди, за які повністю сплачені внески із заробітної плати не менше мінімального розміру.

Шановні громадяни – пам’ятайте, що одержуючи зарплату в «конверті», ви сприяєте роботодавцю у порушенні законодавства та позбавляєте себе гідної пенсії в майбутньому, оскільки низька заробітна плата передбачає низький коефіцієнт заробітку, який враховується при обчисленні пенсії. Отримуючи заробітну плату в “конверті” – ви маєте забезпечене сьогодення, але ризикуєте своїм майбутнім!

Прес-служба Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

 

Переваги впровадження централізованої системи призначення та виплати пенсій

Впровадження централізованої системи призначення та виплати пенсій на базі електронної пенсійної справи на Буковині розпочалося з 1 червня 2016 року. І вже незабаром буде здійснено повний перехід на роботу в цій підсистемі. Процес обробки пенсійної документації завдяки новітнім технологіям став максимально автоматизованим.

Поступово на заміну паперовим пенсійним справам, які наразі зберігаються в архівних приміщеннях і займають багато місця, приходять електронні пенсійні справи. Вже сьогодні, звертаючись за призначенням пенсії, заявником подаються оригінали документів, зокрема: паспорт, довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків, трудова книжка, інші необхідні документи, які скануються спеціалістом пенсійної служби, та стають основою його електронної пенсійної справи. Наразі при зверненні за пенсією до органів Фонду заявникам не потрібно власноруч заповнювати бланк заяви, як це було раніше, за нього в автоматизованому режимі її сформує спеціаліст фронт-офісу, а заявнику залишиться лише перевірити внесені в заяву відомості та засвідчити їх своїм підписом.

Призначення пенсії відбуватиметься в централізованій системі, яка є єдиною для всіх територіальних управлінь Фонду. Сучасні веб-технології дозволяють автоматично внести в електронну пенсійну справу дані із системи персоніфікованого обліку та провести розрахунок пенсії. Відомості про страховий стаж і заробітну плату, нараховану застрахованій особі з 1 липня 2000 року, потрапляють в електронну пенсійну справу, умовно кажучи, шляхом натисканням однієї клавіші. Нова система має можливість аналізувати призначення пенсії за всіма варіантами, на які має право особа, та обрати найвигідніший. Інформація про особу, що міститься в електронній пенсійній справі, надійно захищена.

Варто зазначити, що ця система значно розширює можливості дистанційного обслуговування громадян.

При переході на централізовану систему призначення та виплати пенсій пенсіонер через свій персональний кабінет на веб-порталі Пенсійного фонду України за допомогою електронного цифрового підпису отримає доступ до своєї електронної пенсійної справи і зможе, не виходячи з дому, переглянути складові своєї пенсійної виплати та, при необхідності, подати звернення чи заяву. Відтак, завдяки цьому значно спрощується процедура надання послуг. Користуючись нагодою, хочу звернутись до буковинців із закликом реєструватись на веб-порталі Пенсійного фонду України. Для цього Вам потрібно звернутися у найближче управління Пенсійного фонду та подати відповідну заяву. В свою чергу, працівники служби допоможуть Вам у користуванні веб-порталом.

Управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області

 

До уваги керівників підприємств, установ та організацій,  фізичних осіб-підприємців!

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області проводить семінари з питань заповнення  звітності 

Головне управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області проводить  семінари-навчання для бухгалтерів підприємств, установ, організацій та фізичних осіб-підприємців з питань заповнення звітності в розрізі застрахованих осіб, яка надходить до Фонду.

Під час навчань Ви отримаєте інформацію не тільки щодо формування відомостей про застрахованих осіб, які використовуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру, але і дізнаєтесь про методику формування даних, практику та технологію використання протоколів контролю звітності.

Для підвищення ефективності навчання (формування навчальних груп за  тематикою питань та кількістю учасників)  пропонуємо звертатися з переліком питань, які Вас цікавлять, за номером телефону 52-74-23 до відділу супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів  Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області.  Дзвінки  для  пропозицій щодо тематики навчань, реєстрації учасників (підтвердження участі) приймаються  з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 17.00  з  понеділка по  п’ятницю.

Семінар-навчання проводиться кожного останнього вівторка місяця з 15:00 до 16:00,  за адресою: м.Чернівці, вул.Головна, 205 (зупинка  «Легмаш»).

Пенсійний фонд надає консультації в режимі  відеозв’язку

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Чернівецькій області прагнуть створити комфортні та якісні умови обслуговування громадян та спростити процедуру отримання послуг.

Зважаючи на зростання ролі Інтернету в житті громадян, органи Фонду області надають консультації в режимі відеозв’язку. Кожен може отримати відповіді фахівців на питання щодо призначення пенсії, її перерахунку, переліку документів для призначення пенсії, роз’яснення чинного пенсійного законодавства тощо, і для цього вже не обов’язково виходити з дому.

On-line консультації спеціалісти Заставнівського управління обслуговування громадян Головного управління ПФУ в Чернівецькій області надають щоденно в робочі дні протягом усього робочого часу за інтернет-адресою – pens_zast_pfu. Для виходу на звязок з працівниками Головного управління діє адреса - edune_vikno.

 

 

  14.08.2017 р.                     КОНСУЛЬТАЦІЯ ФАХІВЦІВ

 

14.09.2017р.         ДО УВАГИ ПЕНСІОНЕРІВ: ПРО ПЕРЕПЛАТУ, ВІЙСЬКОВИМ ПЕНСІОНЕРАМ, ПРО ЗВІТИ, НАДБАВКУ НЕПРАЦЮЮЧИМ ТА ВИСЛУГУ РОКІВ

 

28.09.2017 р.   ПЕНСІЙНА РЕФОРМА -- ПРАВИЛА ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЙ

 

ПРЕМ'ЄР - МІНІСТР УКРАЇНИ НАЗВАВ УМОВУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ  ПЕНСІЙ ВЖЕ В ЖОВТНІ 

 
 
 
 
 
                                      1  січня 2018 року
 
 
 

 

 

  •  
  •  

-