Головний державний інспектор управління Держпраці в Чернівецькій області інформує

Версія для друкуВерсія для друкуВідправити на e-mailВідправити на e-mail

                         Зміни в обчисленні середньої заробітної плати 

 

 

 

                                        Нові штрафи – фінансові санкції

 

        З метою легалізації тіньової зайнятості і фонду оплати праці Законом України  № 77-VIIIвід 28.12.2014; із змінами, внесеними згідно із Законом № 734-VIIIвід 03.11.2015}суттєво підвищено відповідальність за порушення законодавства про працю.

Відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

      Юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення(з 1 сячня 2016 р. -41340 грн., з 01 травня 2016 р. - 43500 грн.);

      порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення  (з 1 сячня 2016 р. – 4134 грн., з 01 травня 2016 р. - 4350 грн.);

      недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення(з 1 сячня 2016 р. - 13780 грн., з 01 травня 2016 р. -14500 грн.;

        недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків,- у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення(з 1 сячня 2016 р. - 13780 грн., з 01 травня 2016 р. -14500 грн.;

 порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим - п’ятим частини другої цієї статті - у розмірі мінімальної заробітної плати (з 1 сячня 2016 р. - 1378 грн., з 01 травня 2016 р. -1450 грн..

    Штрафи, накладення яких передбачено частиною другою цієї статті, є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27Господарського кодексу України.

    Штрафи, зазначені у частині другій цієї статті, накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому постановами КабінетуМіністрів Українивід 17 липня 2013 р. №509, від 03.02.2016 р. №55 та 11.03.2016 р. наказу Міністерства соціальної політики України від 02.02.2016 р. №67 «Про затвердження форми постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами Державної служби України з питань праці».

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

            С. Цуркан, головний державний інспектор Управлінням Держпраці у Чернівецькій області

 

 

  •  
  •  

-